Behandel methodes

Psychologiepraktijk Schipper

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie: een veelgebruikte therapie die praktische handvatten biedt voor het omgaan met verschillende soorten klachten. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de wisselwerking tussen gedachten, emoties en gedrag. Gedachtepatronen en onderliggende overtuigingen kunnen je stemming en gedrag vaak behoorlijk beïnvloeden. Je leert deze herkennen en doorbreken.
ACT
ACT (Acceptance and Commitment Therapy): is een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie, ook wel genoemd derde generatie cognitieve gedragstherapie. Daarin leer je onder andere in het hier en nu reflecteren (o.a. met behulp van mindfulness) op je manier van denken en je wijze van omgaan met problematische situaties. Je leert hoe je ervoor kunt zorgen dat je minder piekert en je gedachten minder bepalend kunt laten worden voor je welzijn. Je wordt je meer bewust van de copingstrategieën die je hanteert en hoe je deze kunt uitbreiden met nieuwe. Ook is er aandacht voor zingeving; dat wat voor jou belangrijk is in je leven, wat jouw leven betekenis geeft en hoe je dit een plek in je leven kunt geven.
EMDR
EMDR: een kortdurende vaak effectieve behandeltechniek waarbij traumatische of anderszins indringende gebeurtenissen verwerkt kunnen worden. Het kan ervoor zorgen dat de emotionele lading afneemt en je deze gebeurtenis kunt gaan ervaren als iets dat in het verleden plaatsvond en voorbij is, in plaats van iets dat jou in het heden nog lastig valt.
Mindfulness
Mindfulness: het ontwikkelen van milde, open aandacht waarbij je bewuster bent van wat je hier en nu waarneemt, zonder te oordelen. Dit kan bij allerlei klachten positief doorwerken, bv bij spannings-, angst- en depressieve klachten. Ik geef de mindfulnesstraining twee keer per jaar, in het voorjaar en in de herfst, voor uitgebreidere informatie over mindfulnesstrainingen klik hier.
Lichaamsgerichte therapie
Lichaamsgerichte therapie: Je lichaam reageert op alles wat je meemaakt. Alle emoties, grenzen en reacties op spanning zijn voelbaar in je lichaam. Lichaamsgerichte therapie is een verzamelnaam voor methodes waarbij je leert stilstaan bij de informatie die je lichaam je biedt en hoe bovengenoemde zaken door jouw systeem gereguleerd worden. Ook biedt het handvatten in het omgaan met gevoelens, grenzen en lastige situaties. Ik werk niet met massages /aanraking, mijn werkwijze is er vooral op gericht om je te leren bewuster te worden van de signalen die je lichaam je geeft. Ik werk met name met focussing technieken, ademhaling, visualisaties, Window of Tolerance, houding, beweging en het innerlijke kind. Het kan onder andere goede resultaten opleveren voor het hanteren van emoties, spannings- en overbelastingsklachten en het doorbreken van gedragspatronen.
Ontspanningsoefeningen
Ontspanningsoefeningen: alleen wanneer ons lichaam in ontspannen toestand is kan er herstel plaatsvinden. Ontspanning is dus geen overbodige luxe, maar een voorwaarde voor gezondheid! Ook zijn ontspanningsoefeningen een goed handvat bij het hanteren van angstklachten. Zodoende kan het aanleren van manieren om te ontspannen een onderdeel zijn van de therapie. Er zijn veel manieren om te ontspannen en de kunst is om die manier te vinden die bij jou past. Vanuit mijn brede ervaring, onder andere met mindfulness, lichaamsgerichte therapie en hypnotherapie lukt het mij meestal wel om een voor jou passende vorm te vinden.
Zelfbeeld methode van Manja de Neef
Zelfbeeld methode van Manja de Neef: een op de nieuwste generatie cognitieve gedragstherapie gebaseerde methode voor mensen met een negatief zelfbeeld. Een positieve, lichtvoetige methode die vaak veel vruchten afwerpt! Ik maak hierbij gebruik van het werkboek: “Negatief zelfbeeld“ van Manja de Neef, uitgegeven door uitgeverij Boom.
Positieve Psychologie
Positieve Psychologie: een wetenschapsrichting binnen de psychologie waar het focus ligt op positieve kanten: positieve emoties, eigenschappen, relaties, zingeving, waarden. Het is ontstaan vanuit het idee dat er al veel onderzoek gedaan was naar het negatieve (stoornissen en klachten), maar nog niet zoveel naar de meer positieve kanten en o.a. hun effect op onze hersenen. Het heeft veel informatie, methodieken opgeleverd die veerkracht en welbevinden kunnen vergroten. Wist je dat je je stemming en zelfvertrouwen al aanzienlijk kunt verbeteren door dagelijks drie dingen te noteren waar je van hebt genoten of waar je dankbaar voor bent?! En dat dit neurologisch te verklaren is? En dat korte momenten van geluk of liefde effect hebben op de werking van je auto- immuunsysteem?
E-health
E-health: ik maak gebruik van een softwareprogramma (MyMindspace) waarmee privacygevoelige informatie veilig verstuurd kan worden. Wanneer je bij mij in behandeling bent krijg je een account en kunnen we langs deze weg berichten versturen. Ook kan ik in Mymindspace een behandelmodule voor je klaar zetten die past bij je aanmeldingsklachten. Daarin kun je achtergrondinformatie lezen en opdrachten doen, als extra ondersteuning naast de therapiesessies. Ook kun je vragenlijsten via het internet invullen en kan ik je attenderen op relevante websites of anderszins aanvullingen op de therapie geven.
Verder bestaat er de mogelijkheid om een digitaal consult af te nemen. Het heeft mijn voorkeur om elkaar face tot face te zien, maar in geval van een coronabesmetting, verblijf in het buitenland of andere reden is het mogelijk de sessies/ een sessie via beeldbellen te doen. Ik gebruik daarvoor het goed beveiligde systeem van WeSeeDo.
Transactionele analyse
Transactionele analyse: in deze methode kunnen innerlijke conflicten uitgewerkt worden door de verschillende innerlijke “deelpersonen” te onderscheiden en hun wisselwerking te onderzoeken. Met name het innerlijke kind, de ouder en de volwassene zijn hierbij belangrijk. Je kunt dit ook toepassen op het gebied van communicatie met anderen.
Innerlijke kind therapie
Innerlijke kind therapie: Soms kan het waardevol zijn om in de therapie de aandacht er eens op te richten hoe je bepaalde gebeurtenissen als kind ervaren hebt en welke conclusies je toen getrokken hebt. In innerlijke kind therapie kun je contact maken met dat deel in je dat nog steeds de kind-pijn voelt, en dit alsnog de erkenning en aandacht te geven die je destijds gemist hebt. Verhelderend, versterkend en troostend.
Schematherapie
In deze methode wordt gewerkt met diepgewortelde overtuigingen en patronen, die in je jeugd ontstaan zijn. Vaak zijn deze ontstaan in het contact met je ouders / verzorgers, onder andere door de manier waarop er met jouw behoeftes en grenzen omgegaan werd. Dit werkte door in de wijze waarop je tijdens je volwassenheid met jezelf en anderen omgaat. Er wordt in schematherapie onder andere gebruik gemaakt van de stoelentechniek, verbeeldingstechnieken en het onderzoeken van nieuwe copingstrategieën.
Psycholoog Tineke Schipper

Over Tineke Schipper

Ik ben geboren in 1964 en afgestudeerd in de klinische psychologie in 1992.