Tarieven en Vergoedingen

Psychologiepraktijk Schipper

Tarieven en vergoedingen

Informatie over vergoedingen en tarieven

Mijn praktijk onder de Generalistische Basis-ggz. Of uw therapie door uw verzekeringsmaatschappij wordt vergoed is afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten; wanneer er sprake is van een psychische aandoening volgens het DSM 5 classificatiesysteem wordt er in de meeste gevallen vergoed. Dit wordt tijdens de eerste twee gesprekken ingeschat. Deze eerste  twee gesprekken worden vergoed wanneer u een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts heeft waarin hij/zij aangeeft dat er sprake of een  vermoeden is van een stoornis uit het DSM 5 classificatie systeem.

Nieuw vergoedingsstelsel per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt er overgeschakeld op een nieuw vergoedingsstelsel. De belangrijkste verandering is dat er dan niet meer vergoed wordt per traject, zoals nu het geval is, maar per sessie. Deze omschakeling wordt vormgegeven door middel van een zogenaamde harde afkap: op 31 december worden alle trajcten afgerond en de hoogte van het tarief wordt gebaseerd op het aantal minuten (direct en indirect) dat tot op dat moment aan de therapie besteed is. Dat aantal minuten bepaalt welk produkt (kort, middel of intensief) per 31 december in rekening gebracht zal worden. In het nieuwe jaar zal de therapie zo nodig vervolgd worden; er wordt dan per sessie een nota uitgeschreven.

Verder is het belangrijk om te melden dat de overheid bepaald heeft dat, met ingang van 1 januari 2022, het eigen risico (dat, net als andere zorg die onder de basisverzekering valt, op psychologische hulp van toepassing is) wordt verrekend in ieder kalenderjaar waarin de therapie plaatsvindt. Dit kan voor sommigen erg ongunstig uitvallen; vandaar dat hiertegen protest is aangetekend. Hopelijk wordt dit besluit nog bijgesteld. Wordt vervolgd!

Informatie over de vergoedingen en tarieven in 2021

1. Wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt:

De tarieven voor vergoede zorg zijn afhankelijk van de zorgzwaarte (intensiteit en duur van de behandeling). Er wordt niet per sessie, maar per  traject / per “product” vergoed: het tarief geldt voor de behandeling in zijn geheel, inclusief face-to-face gesprekken, e-health, email contacten, het schrijven van brieven en verslagen, collegiaal overleg, administratie, etc. De overheid heeft een aantal producten met daaraan verbonden tarieven in het leven geroepen: product kort, product middel, product intensief, product chronisch en onvolledig behandeltraject. 

1a. Vergoede zorg, gecontracteerd:

Ik heb voor 2021 een contract afgesloten met de volgende verzekeringsmaatschappijen:

Menzis, Anderzorg, Hema, Zilveren Kruis Achmea, De Friesland, FBTO, Achmea, Interpolis, Prolife, ASR, de Amersfoortse, Ditzo, DSW, ASR, Stad Holland, In Twente, OWM Zorg & Zekerheid, AZVZ, VvAA, ENO, Salland, Holland Zorg, Zorg Direct, ONVZ, PNO zorg.

Wanneer u bij één van bovengenoemde maatschappijen verzekerd bent,  declareer ik de kosten rechtstreeks bij de verzekeraar. Het landelijk eigen risico is ook van toepassing op psychologische hulp, dit wordt door de verzekeraar achteraf met u verrekend.  Er is geen eigen bijdrage. U kunt voor vragen hierover contact met mij opnemen.

1b. Vergoede zorg, on-gecontracteerd:

Sommige maatschappijen stellen contractvoorwaarden aan de psychologen die te zeer botsen met mijn werkwijze en principes wat betreft ethiek, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Met hen heb ik dan ook geen contract afgesloten. Wanneer u verzekerd bent bij één van deze verzekeringsmaatschappijen kunt u, wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt (DSM5 classificatie), de totaalnota na afronding van de therapie zelf bij uw verzekering declareren. De kosten worden dan grotendeels vergoed; meestal zal dit 75-80 % van het totale bedrag zijn, in enkele gevallen minder. Wanneer u een restitutiepolis heeft – vrije artsenkeuze!- meestal 100%. U kunt het precieze percentage in uw polis lezen of ernaar informeren bij uw verzekeraar. De tussentijdse voorschotnota’s kunnen (meestal) niet gedeclareerd worden.  Het landelijk eigen risico is ook in deze situatie van toepassing.

2. Wanneer u niet voor vergoeding in aanmerking komt:

Wanneer er bij u geen sprake is van een DSM 5 aandoening of één die niet vergoed wordt, of wanneer we in de therapie gebruik maken van behandeltechnieken die niet vergoed worden (dit gebeurt alleen in overleg met u), zult u de kosten zelf moeten betalen. De tarieven (standaard tarief/ gereduceerd tarief) hangen af van de hoogte van uw inkomen. Bij deze onverzekerde zorg heeft u géén verwijzing nodig van uw huisarts.

NB: Wanneer er geen sprake is van een DSM 5 classificatie en u wel last heeft van psychische klachten, kunt u ook terecht bij uw huisarts en de praktijkondersteuner van de huisarts. Dit is kosteloos en gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Kosten

Tarieven vergoede zorg:

Product Kort, gestart in 2021 (181-360 minuten directe en indirecte tijd)
€ 522,13

Product Kort, gestart in 2020 (ong. 294 minuten directe en indirecte tijd)
€ 503,47

Product Middel, gestart in 2021 (361-600 minuten directe en indirecte tijd)
€ 885,01

Product Middel, gestart in 2020 (ong. 495 minuten directe en indirecte tijd)
€ 853,38

Product Intensief, gestart in 2021 (600 en meer minuten directe en indirecte tijd)
€ 1.434,96

Product Intensief, gestart in 2020 (ong. 750 minuten directe en indirecte tijd)
€ 1.383,65

Onvolledig behandeltraject, gestart in 2021
€ 228,04

 

Groningen, 01–01-2021

Tarieven onvergoede zorg:

Standaard tarief individuele sessie (“Overig Zorg Product”)
€ 85,-

Email sessie:
€ 20,-

Telefonische sessie (15 min.)
€ 20,-

Gereduceerd tarief individuele sessie
€ 75,-

Bedrijfstarief individuele sessie
€ 95,-

Niet nagekomen of te laat (<24 uur) afgezegde afspraak*
€ 60,-

Mindfulnesstraining (8x)
€ 395,-

Mindfulnesstraining bedrijfstarief (incl. intake)
€ 545,-

Mindfulnesstraining “opfris dagdeel”
€ 45,-

 

Groningen, 18-03-2020

*Mocht u eens verhinderd zijn, zou u de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af willen zeggen? Anders wordt een no-show tarief van €60,00 gehanteerd. Dit wordt niet door de verzekering vergoed!

* Mochten er problemen met de betaling zijn, dan kunt u contact met mij op nemen voor het treffen van een betalingsregeling.

Psycholoog Tineke Schipper

Over Tineke Schipper

Ik ben geboren in 1964 en afgestudeerd in de klinische psychologie in 1992.