Tarieven en Vergoedingen

Psychologiepraktijk Schipper

Tarieven en vergoedingen

Informatie over vergoedingen en tarieven

Mijn praktijk valt onder de Generalistische Basis-GGZ en de therapieën kunnen vergoed worden door de basisverzekering. Of uw therapie door uw verzekeringsmaatschappij wordt vergoed is afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten; wanneer er sprake is van een psychische aandoening volgens het DSM 5 classificatiesysteem wordt er in de meeste gevallen vergoed. Er is een verwijsbrief nodig van uw huisarts of bedrijfsarts waarin hij/zij aangeeft dat er sprake of een  vermoeden is van een stoornis uit het DSM 5 classificatie systeem.

Het declareren en het versturen van de nota’s heb ik uit handen gegeven aan Patrick Balkenende van Incura.

*No-show tarief
Mocht u eens verhinderd zijn, zou u de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af willen zeggen? Anders wordt een no-show tarief van €50,00 gehanteerd. Dit wordt niet door de verzekering vergoed.

Nieuw vergoedingsstelsel per 1 januari 2022

Sinds 1 januari 2022 is de overheid overgeschakeld op een nieuw vergoedingsstelsel. Er wordt nu per sessie vergoed, in plaats van, zoals voorheen, per traject. Verder wordt alleen de directe tijd (face tot face contact, geschreven berichten, telefoneren, beeldbellen, etc.) in rekening gebracht. De kosten van de indirecte tijd (verslaglegging, psychologische tests, schrijven van brieven, verslagen, behandelplannen, etc.) zitten in het tarief verdisconteerd. De overheid (NZA) heeft de hoogte van de tarieven bepaald. Wanneer ik een contract met een verzekeraar heb afgesloten is er een tarief afgesproken (een bepaald percentage van het NZA tarief), dat ik bij de betreffende verzekeraar zal declareren. Er zijn tarieven voor sessies van verschillende tijdsduur, voor diagnostiek en voor behandeling. Verder zijn er tarieven voor overleg met collega’s (alleen met toestemming van de client) en informatieverschaffing aan derden. Meestal duren de sessies 45-60 minuten, soms langer (60-75 minuten) en soms plannen we een dubbele sessie (90 minuten) bijvoorbeeld voor EMDR. Het eigen risico is van toepassing op psychologische hulp; dit wordt door uw verzekeraar verrekend.

Wel vergoeding, wel contract met uw verzekeraar:

Ik heb voor 2024 een contract afgesloten met: Menzis, Anderzorg, HEMA, Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, FBTO, De Friesland, DSW, InTwente, Stad Holland, ONVZ, United Health Core (=ONVZ expats), VvAA, Jaaah. , ASR, Ik kies zelf, Salland, Holland Zorg, Zorgdirect.

Wanneer ik een contract heb met uw zorgverzekeraar hanteer ik een met de verzekeraar afgesproken percentage van het NZA tarief en kan ik de kosten rechtstreeks declareren. U krijgt dan achteraf bericht van uw verzekeraar. Het eigen risico is van toepassing.

Wel vergoeding, geen contract met uw verzekeraar:

Wanneer ik geen contract met uw verzekeraar heb, hanteer ik 100% van het NZA tarief (zie onderstaande tabel) . Wanneer u een restitutiepolis (vrije artsenkeuze) heeft, wordt meestal 100% vergoed. Wanneer u een naturapolis heeft vergoedt de verzekering een percentage van het NZA tarief. U kunt hiernaar informeren bij uw verzekeraar. U dient de nota’s aan mij te voldoen en u kunt deze zelf bij uw verzekeraar ter declaratie indienen. Ook hier is het eigen risico van toepassing.

Tarieven Vergoede Zorg

NZA-tarieven-II

Onvergoede therapie (zelf betalen):

Wanneer er geen sprake is van een DSM5 classificatie of wanneer de behandeling anderszins niet vergoed wordt, moet u de sessies zelf betalen. Voor studenten en mensen met een bijstandsuitkering geldt een gereduceerd tarief. Zie onderstaande tabel.

NB: Wanneer er geen sprake is van een DSM 5 classificatie en u wel last heeft van psychische klachten, kunt u ook terecht bij uw huisarts en de praktijkondersteuner van de huisarts. Dit is kosteloos en gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Mijn tarieven voor onvergoede therapie (zelf betalen):

Standaard tarief individuele sessie (OVP) van 45 minuten
€ 100,-

Gereduceerd tarief individuele sessie (OVP) van 45 minuten
€ 90,-

Bedrijfstarief individuele sessie
€ 110,-

Email sessie
€ 25,-

Telefonische sessie (15 min.)
€ 25,-

No show tarief= Niet nagekomen of te laat (<24 uur) afgezegde afspraak*
€ 50,-

Mindfulnesstraining (8x)
€ 445,-

Mindfulnesstraining bedrijfstarief (incl. intake)
€ 590,-

Mindfulnesstraining “opfris dagdeel”
€ 50,-

*No-show tarief

Mocht u eens verhinderd zijn, zou u de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af willen zeggen? Anders wordt een no-show tarief van €50,00 gehanteerd. Dit wordt niet door de verzekering vergoed.

*Zie ook de Betalingsvoorwaarden

Groningen, bijgewerkt: 07-05-2024

*Betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Psycholoog Tineke Schipper

Over Tineke Schipper

Ik ben geboren in 1964 en afgestudeerd in de klinische psychologie in 1992.