Werkwijze

Psychologiepraktijk Schipper

Intake: Voorafgaand aan het eerste gesprek zal ik je vragen een aantal vragenlijsten in te vullen. Tijdens het intakegesprek(ken) probeer ik een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je klachten, je hulpvraag en van jou als persoon. Wanneer je voor vergoeding in aanmerking wilt komen zal ik na moeten gaan of er sprake is van een stoornis in het DSM5 classificatiesysteem. Ook schat ik dan in of je in mijn praktijk op je plek bent of dat je beter bij een andere praktijk geholpen kunt worden.
Plan van aanpak: Op basis van de informatie uit de intake stel ik een plan van aanpak op waarin staat welke werkwijze mijns inziens het beste bij jou en je aanmeldingsklachten past. Wanneer je dat wilt, kan dit plan natuurlijk aan jouw wensen en ideeën aangepast worden; een therapie werkt beter wanneer jij het idee hebt dat hij echt bij je past!
De therapie: De sessies, die in principe drie kwartier duren, bestaan bij mij uit gesprekken, het doen van oefeningen, en / of het toepassen van een specifieke methode. Vaak geef ik ook opdrachten mee naar huis, om de tussenliggende tijd te kunnen benutten. Hierbij kun je denken aan de opdracht om eens ergens op te letten, om een schrijfopdracht of oefening te doen of het doornemen van een e-health module.

Hoe een sessie verloopt is iedere keer verschillend: iedere persoon is uniek, en waar we het over hebben hangt ook af van waar jij op dat moment in je proces mee bezig bent, wat jij belangrijk vindt, waar je tegenaan loopt. Het kan gaan over een patroon dat je wilt doorbreken, emoties die je ergens bij voelt of juist lastig vindt om toe te laten, onderliggende overtuigingen die je belemmeren of pijn doen, gebeurtenissen uit je jeugd of het contact met je ouders en het gezin waarin je opgegroeid bent, het beeld dat je van jezelf, anderen of de wereld hebt. Vaak gaat het over bewust worden van iets waar je eerder niet bij stil stond, erkennen van iets dat miskend werd, milder worden waar je streng oordeelt, iets op een nieuwe manier aan gaan pakken, buiten je gebaande paden lopen.

De duur van een therapietraject is, afhankelijk van de aard en ernst van je klachten, ongeveer 5, 8 of 12 sessies.

Afronding: Bij het afronden van de therapie vind ik het altijd waardevol om goed na te gaan wat de therapie je heeft opgeleverd. Zijn je klachten verminderd? Hoe heeft de therapie doorgewerkt in je dagelijks leven? Waar heb je iets aan gehad? Welke inzichten waren waardevol? Was er ook iets dat je niet prettig vond in de therapie? Welke handvatten zou je kunnen gebruiken wanneer je merkt dat de klachten eens terugkomen?  Door bewust bij deze vragen stil te staan wordt extra concreet wat de werkzame onderdelen van de therapie zijn geweest, hoe je terugval kunt voorkomen en wat jij meeneemt als je weer verder gaat op je levenspad!
Werkwijze Psycholoog Tineke Schipper: Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten
Werkwijze Psycholoog Tineke Schipper: Visitatie is verplicht voor leden van de LVVP
Werkwijze Psycholoog Tineke Schipper: Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Psycholoog Tineke Schipper

Over Tineke Schipper

Ik ben geboren in 1964 en afgestudeerd in de klinische psychologie in 1992.