Registraties en Kwaliteitskeurmerken

Psychologiepraktijk Schipper is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en geregistreerd in het Kwaliteitsregister GGZ

Registraties

Registratie GZ-psycholoog. Ik ben door de overheid erkend als Gezondheidszorgpsycholoog en als zodanig ingeschreven in het BIG-register (Overheidsregister Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) onder nummer 49063330225. Informatie over de registratie in het kader van de Wet BIG kun je opvragen via de BIG-informatielijn: 0900-8998225 of via www.bigregister.nl

AGB-codes:
AGB-code T.J. Schipper: 94002338
AGB-code Praktijk : 94055360

Registratie Eerstelijnspsycholoog: ik ben opgeleid tot Eerstelijnspsycholoog en gekwalificeerd door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Iedere vijf jaar moet ik mij herregistreren. Het NIP hanteert een beroepscode voor psychologen, die als toetssteen voor professioneel handelen geldt.

Registratie Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP: Deze registratie wordt alleen aan Big geregistreerde GZ-psychologen gegeven die zich gespecialiseerd hebben in lichaamsgerichte therapie en zich hierin blijven ontwikkelen middels opleiding en intervisie. Ook hier geldt: iedere vijf jaar herregistreren.

Kwaliteitsstatuut: Psychologiepraktijk Schipper is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en geregistreerd in het Kwaliteitsregister GGZ (dit is een verplichting sinds 1-1-2017). Klik hier voor het inzien van het kwaliteitsstatuut.

Kamer van Koophandel: Psychologiepraktijk Schipper is ingeschreven onder nummer 01154995.

Beroepsverenigingen

Lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
Lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten)

Visitatie: De LVVP heeft kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijkvoering opgesteld, waarmee recht wordt gedaan aan wet- en regelgeving. Als lid van de LVVP werkt Tineke Schipper volgens deze kwaliteitscriteria. Zij is gecertificeerd via het visitatietraject van de LVVP. De praktijk wordt iedere vijf jaar gevisiteerd door de LVVP.

Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
Telefoon: 020 – 4106222
Website: www.psynip.nl

Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
Telefoon: 030 – 2364338
Email: bureau@lvvp.info
Website: www.lvvp.info