Voor verwijzers

Psychologiepraktijk Schipper

Voor verwijzers: In mijn solopraktijk voor Basis-GGZ (B-GGZ) kunnen cliënten terecht voor kortdurende behandelingen van problematiek van lichte tot matige ernst.  Hierbij kunt u denken aan uiteenlopende psychische (DSM5) stoornissen, problemen en klachten zoals onder andere: angst,  depressie, rouw, klachten tgv chronische stress en overbelasting / burn out, negatief zelfbeeld, trauma, emotieregulatie problematiek, levensvragen en problemen in het contact met andere mensen.

Lichte comorbiditeit is geen probleem, maar wanneer er sprake is van zwaardere meervoudige problematiek lijkt verwijzing naar de S-GGZ meer op zijn plaats.

Aangezien ik in mijn solopraktijk geen 24 uurs bereikbaarheid kan bieden, behandel ik geen mensen die suïcidaal zijn of andere crisisgevoelige problematiek hebben. Ook behandeling van ernstige persoonlijkheidsproblematiek is niet in de B-GGZ op zijn plaats.

Mijn registraties zijn: GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog en Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP. Verder specialisaties: EMDR, mindfulness (MBCT), lichaamsgerichte/ experiëntiële therapie, negatief zelfbeeld, emotie regulatie.

Twee keer per jaar geef ik een mIndfulnesstraining. Deze is zinvol voor mensen met uiteenlopende klachten als chronische stress, recidiverende depressies, negatief zelfbeeld en gegeneraliseerde angststoornis. Ook is mindfulness geschikt voor mensen die bewuster in het leven willen staan en willen leren meer te genieten. De mIndfulnesstraining (MBCT) wordt door de verzekeraars vergoed wanneer er spreke is van recidiverende depressies (minstens drie depressieve episodes).

Voorwaarde voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts die aan de volgende kenmerken voldoet:

  1. De datum van de brief moet voor de start van de psychologische behandeling liggen…..
  2. Er moet in vermeld staan dat de huisarts naar de B-GGZ verwijst…..
  3. Er moet in staan dat er sprake is van (het vermoeden van) een DSM5 stoornis…..
  4. De persoonlijke AGBcode van de huisarts moet in de brief vermeld zijn…..

 

Psycholoog Tineke Schipper

Over Tineke Schipper

Ik ben geboren in 1964 en afgestudeerd in de klinische psychologie in 1992.